Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Udeľujete týmto súhlas prevádzkovateľovi tohto webu: SeNath,s.r.o. IČO: 48113123, so sídlom Karpatské Námestie 10/A, Bratislava. (ďalej len "Správca"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len GDPR) spracovala tieto osobné údaje:meno a priezvisko
názov spoločnosti
e-mail
telefónne číslo
Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení. Tieto údaje budú Správcom zapracované po dobu trvania súhlasu.
S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek vziať späť, a to kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je súčasťou každej elektronickej korešpondencie alebo zaslaním emailu na adresu poradna@luciagruchalakova.sk alebo písomne na adresu Správcu.
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca, osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:Pireus, s.r.o., IČO: 64830900, so sídlom Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, ktorá je poskytovateľom dátových úložísk a softwarových aplikácií.
Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
Zoberte prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:vziať súhlas kedykoľvek späť
požadovať po nás informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame
požadovať po nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje si nechať aktualizovať alebo opraviť
požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.